Túi đứng + Zip

Túi Zip Vuông màu giấy Kraft

Túi Zip Vuông màu giấy Kraft

Túi Zip Vuông màu giấy Kraft trang bị khóa Zip. Mẫu có khối lượng 250g
Xem thêm
Túi Zip Vuông màu đen

Túi Zip Vuông màu đen

Túi Zip Vuông màu đen trang bị khóa Zip. Mẫu có khối lượng 100g và 500g
Xem thêm
Túi Zip Vuông màu trắng mờ

Túi Zip Vuông màu trắng mờ

Túi Zip Vuông màu trắng mờ trang bị khóa Zip. Mẫu túi zip màu trắng có 2 khối lượng là 100g và 250g
Xem thêm
Túi Zip Vuông màu đỏ

Túi Zip Vuông màu đỏ

Túi Zip Vuông màu đỏ trang bị khóa Zip. Mẫu màu đỏ có 2 khối lượng là 250g, 500g
Xem thêm
Túi Zip Vuông màu xanh

Túi Zip Vuông màu xanh

Túi Zip Vuông màu xanh trang bị khóa Zip. Mẫu zip vuông này có 1 khối lượng duy nhất là 100g
Xem thêm

Bạn đang muốn tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
Hãy nhập số điện thoại chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn